Loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

 1. Struktura organizacyjna

  Struktura organizacyjna
  Lp.Opis zadania
  1. Utworzenie Biura Os. Niepełnosprawnych
  2. Zatrudnienie psychologa.
  3. Zapewnienie psychologa w wymiarze 10 godz./miesiąc świadczącego usługi w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego.
  4. Utworzenie strategii dostępności
  5. Inspirowaniu powoływania stowarzyszeń studentów OzN lub innych form organizacyjnych.
  6. Inicjowaniu współpracy z org. pozarządowymi, których celem statutowym jest wsparcie OzN.
  7. Koordynowaniu procesu włączania OzN w proces konsultacji decyzji Uczelni mających wpływ na sytuację OzN.
  8. Opracowanie wieloletniej Strategii Dostępności (dok. o charakterze planistyczny, obejmujący wszystkie aspekty funkcjonowania WSPS dydaktyczny, infrastrukturalny, organizacyjny.
 2. Architektura

  Architektura
  Lp.Opis zadania
  1. Dostosowania podjazdu oraz remont schodów do budynku mieszczącego BON, Bibliotekę, Biuro Rekrutacji.
  2. Montażem platformy schodowej o torze prostoliniowym umożliwiającej dostęp do budynku os. posiadającym dysfunkcje układu ruchu.
 3. Technologie wspierające

  Technologie wspierające
  Lp.Opis zadania
  1. Opracowanie strony BON tak aby spełniała wymogi WACAG 2.1.
  2. Dostosowanie strony Uczelni tak aby spełniała wymogi WACAG 2.1
  3. Platforma Edukacyjna
  4. System biblioteczny
  5. System rekrutacyjny
  6. Zakup innych narzędzi informatycznych ułatwiających zdobywanie wiedzy OzN
 4. Procedury

  Procedury
  Lp.Opis zadania
  1. Analizę wewnętrznych procedur opisanych w postaci Regulaminów i Wytycznych pod kątem dostępności Uczelni dla OzN, tj. procedur: wertykalnych dot. bezpośrednio osób OzN, zadań Rzecznika ds. OzN, Biura BON oraz usług świadczonych na rzecz OzN przez inne jednostki np. ABK
  2. Analizę wewnętrznych procedur opisanych w postaci Regulaminów i Wytycznych pod kątem dostępności Uczelni dla OzN, tj. procedur: horyzontalnych dot. funkcjonowania całej uczelni i jej jednostek uaktualnienie / stworzenie od nowa procedur wertykalnych, m.in. Regulaminu Biura osób ds. niepełnosprawnych (BON) zasad, trybu, regulaminów przyznawania i korzystania ze wsparcia uwzględnienia w procedurach horyzontalnych specyfiki OzN i ich praw, aktualnego prawodawstwa, w tym m.in.: Regulaminów oraz zasad i trybów udzielania wsparcia SN
  3. Przegląd procedur pod kątem m.in. możliwości dostosowania uczestnictwa w zajęciach, egzaminach do indywidualnych potrzeb OzN, w tym uczestnictwa zdalnego, zwiększenia dopuszczalnej liczby godzin nieobecności z opcją nadrobienia tematu.
  4. Przyjęcie regulacji, iż wszelkie materiały dydaktyczne, egzaminacyjne oraz pisma urzędowe będą dostarczane studentom / innym osobom w formie dostosowanej (np. druku w powiększonej czcionce, alfabecie Braille'a, elektronicznie)
  5. Przyjęciem zarządzania Rektora o dostępności Uczelni obejmujące wszystkie 6 obszarów dostępności.
 5. Rodzaje wsparcia edukacyjnego

  Rodzaje wsparcia edukacyjnego
  Lp.Opis zadania
  1. Zapewnienie materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb OzN, tabletów umożliwiających korzystanie z usług tłumacza migowego on-line.
  2. Przygotowanie biblioteki pod kątem udostępniania materiałów naukowych osobom niepełnosprawnym - stanowisko komputerowe wyposażone w kontrastową klawiaturę, skaner umożliwiający skanowanie a następnie powiększanie lub przesyłanie materiałów wydanych w wersji tradycyjnej na urządzenia umożliwiające ich powiększenie. Wdrożenie rozwiązań umożliwiających większą samodzielność osób niepełnosprawnych z jednoczesnym zwiększeniem komfortu korzystania z biblioteki, stwarzając tym samym spokojne warunki poszerzania wiedzy i korzystania z udostępnianych materiałów i źródeł elektronicznych. Zakupione zostanie biurko elektryczne, krzesło biurowe, słuchawki umożliwiające korzystanie z programu powiększająco-udźwiękawiającego oraz audiobooków, Myszka Big Track - odwróconej i powiększonej myszy komputerowej umożliwiającej OzN poruszanie kursorem po ekranie monitora, programy ułatwiające korzystanie z komputera.
  3. Zakup do BON dyktafonów, lup powiększających
 6. Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności

  Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności
  Lp.Opis zadania
  1. Temat 1: Realizacja szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządzającej oraz kadry dydaktycznej w temacie: Student z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne oraz komunikacja z osobami z niepełnosprawnością
  2. Temat 2: Realizacja szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządzającej oraz kadry dydaktycznej w temacie: Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością